Monday, May 27th, 2024

Gdzie sprawdzić upadłość firmy?

Wielu przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej musi borykać się z różnorodnymi problemami. Niestety, własna firma to nie tylko korzyści, ale również sporo zagrożeń. Ogłoszenie upadłości jednoosobowego przedsiębiorstwa często jest jedynym dostępnym wyjściem dla przedsiębiorcy, który zaczął zmagać się z różnymi problemami finansowymi. Wielu przedsiębiorców zastanawia się też, gdzie sprawdzić upadłość firmy. W niniejszej publikacji wyjaśniamy, gdzie sprawdzić upadłość firmy a także wiele innych wyjątkowo ważnych kwestii. Zapraszamy do lektury!

Ogłoszenie upadłości przez jednoosobową firmę – jak się za to zabrać?

Gdzie sprawdzić upadłość firmy? W jaki sposób w ogóle rozpocząć procedurę upadłości firmy? To pytania, które pojawiają się wśród wielu polskich przedsiębiorców, którzy z różnych względów wpadli w tarapaty finansowe. Kto może zwrócić się o ogłoszenie upadłości? Tak naprawdę uprawnieni są do tego wszyscy niewypłacalni przedsiębiorcy. Ważne jest jednak to, że przedsiębiorca musi dysponować takim majątkiem, który pozwoli na pokrycie kosztów realizowanego procesu a także na częściową spłatę wszystkich jego wierzycieli.
Przedsiębiorców obowiązują bardziej restrykcyjne wymogi prawne niż osoby fizyczne. Mimo tego, ogłoszenie upadłości firmy jak najbardziej jest możliwe. Da się to przeprowadzić w miarę szybko i skutecznie – wystarczy tylko orientować się co do obowiązujących obecnie w Polsce przepisów prawnych w zakresie ogłaszania upadłości.

Sprawdź także:

Kiedy możliwe jest ogłoszenie upadłości firmy – najważniejsze informacje

Jeżeli chcemy wnioskować o ogłoszenie upadłości firmy, musimy spełnić kilka niezwykle ważnych warunków. Pierwszy warunek, oczywisty, to niewypłacalność danego przedsiębiorcy. Co można rozumieć pod terminem niewypłacalności? Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, należy zajrzeć do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W artykule 11 tej ustawy można znaleźć zapis, który definiuje przedsiębiorcę niewypłacalnego.

Niewypłacalnym przedsiębiorcą jest taki właściciel firmy, który nie reguluje w odpowiednim terminie swoich zobowiązań finansowych, a dodatkowo jego wszystkie zobowiązania finansowe przekraczają wartość zgromadzonego przez niego majątku – nawet, jeśli wykonuje je na bieżąco. Dotyczy to wyłącznie osób prawnych a także jednostek organizacyjnych, które nie są osobami prawnymi, ale mają osobowość prawną. Oprócz tego, dłużnik może zostać uznany za niewypłacalnego wtedy, gdy brak realizacji opłat na rzecz wierzycieli trwa dłuższy okres niż trzy miesiące. Kolejny warunek jest następujący: przedsiębiorca musi mieć minimum dwóch wierzycieli, zaś suma wszystkich niezrealizowanych zobowiązań powinna przekraczać 10% wartości bilansowej jego przedsiębiorstwa.

Istnieją również określone okoliczności, gdy sąd będzie zobowiązany do ogłoszenia upadłości – dotyczy to nawet tych sytuacji, w których omówione powyżej warunki nie zostały spełnione. Może tak być na przykład wtedy, gdy niewypłacalność dłużnika posiada trwały charakter bądź gdy wierzyciele ponieśliby bardzo negatywne skutki, gdyby doszło do odrzucenia wniosku o upadłość firmy.

Najważniejszą kwestią braną każdorazowo pod uwagę przez sąd jest majątek przedsiębiorcy, który powinien wystarczyć na pokrycie wszystkich kosztów procesu oraz spłatę wszystkich wierzycieli. W momencie, gdy dłużnik nie potrafi sam spłacić wszystkich wymaganych kosztów, sąd musi zgodnie z prawem odrzucić wniosek o upadłość firmy. Celem postępowania upadłościowego firmy jest przede wszystkim zaspokojenie interesów wierzycieli. Jeżeli dłużnik nie dysponuje odpowiednio dużym majątkiem, wtedy jego wniosek o upadłość firmy zostanie odrzucony z przyczyn formalnych.

Czytaj więcej:

Kiedy najlepiej jest zgłosić wniosek o upadłość przedsiębiorstwa – najważniejsze porady i wskazówki

Gdzie sprawdzić upadłość firmy i kiedy można to zrobić? Jeżeli zależy nam na tym, aby wniosek nie został odrzucony z przyczyn formalnych, należy pamiętać o tym, aby wnioskować o stwierdzenie upadłości firmy w odpowiednim czasie. Obowiązkiem dłużnika jest złożenie wniosku w terminie 30 dni od chwili, gdy zaistniała podstawa do tego, aby móc ogłosić upadłość przedsiębiorstwa. Należy również zdawać sobie sprawę z tego, że złożenie wniosku o upadłość jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, który jest niewypłacalny. Wspomniany obowiązek jest dokładnie wspomniany w ustawie. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie zastosuje się do tego obowiązku, będzie musiał liczyć się z wieloma przykrymi konsekwencjami. Mowa tutaj na przykład o prawnym pozbawieniu możliwości prowadzenia działalności gospodarczej przez daną osobę.

Ile trwa proces upadłości i gdzie sprawdzić upadłość firmy?

Każdy przedsiębiorca, który spełnia powyżej opisane wytyczne, czyli jest niewypłacalny oraz spełnia inne wymogi, może wnioskować o ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej. Gdzie sprawdzić upadłość firmy oraz kiedy? Warto wiedzieć, że ogłoszenie upadłości działalności gospodarczej obowiązuje już w dniu złożenia wniosku. Sprawdzenie upadłości firmy nie jest zatem trudne.