Monday, May 27th, 2024

Adwokat, radca prawny, sędzia – objaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy popularnymi profesjami prawniczymi

Adwokat, radca prawny, sędzia – objaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy popularnymi profesjami prawniczymi. Z racji tego, iż w Polsce funkcjonuje całkiem sporo zawodów prawniczych, mnóstwo osób ma ogromny problem z tym, do jakiej profesji prawniczej udać się w razie pojawienia się jakiś problemów natury prawnej. Dla wszystkich tych osób przygotowaliśmy niniejszy artykuł. Tłumaczymy w nim, jakie są różnice pomiędzy najpopularniejszymi zawodami prawniczymi i doradzamy do kogo udać się w określonych życiowych okolicznościach. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 

Zawody prawnicze – najważniejsze informacje 

Osoby wykonujące zawody prawnicze są niezwykle istotne dla funkcjonowania całego społeczeństwa. Działają one w zasadzie pomiędzy prawem a społeczeństwem. Ich podstawową rolą jest pomaganie ludziom w osiąganiu rozmaitych celów. Specjalne usytuowanie społeczne prawników powoduje także, że ta grupa zawodowa pod wieloma względami jest bardzo specyficzna. Prawnicy niezwykle często nazywani są swego rodzaju tłumaczami prawa. Muszą oni przeprowadzać obywateli przez gąszcz nieścisłych i niezrozumiałych przepisów prawnych w taki sposób, aby je jak najszybciej zrozumieli i umieli postępować zgodnie z nimi. 

Polecane:

Kim jest sędzia?

Sędziowie to osoby powoływane do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Zadaniem sędziego jest rozstrzyganie sporów oraz wymierzanie kar w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej. Sądy w naszym kraju mają pełen monopol na sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Pod względem wykonywania władzy sądowniczej sędziowie są w stu procentach niezależni i niezawiśli. Nikt nie posiada prawa do tego, aby kontrolować wydawane przez nich wyroki. Sędziowie podlegają tylko wyłącznie konstytucji i ustawom. Najbardziej znanym obowiązkiem sędziego jest oczywiście uczestnictwo w posiedzeniach sądowych w charakterze przewodniczącego. Sędzia może przewodniczyć rozprawom sądowym, dopuszczać rozmaite dowody, oceniać materiały dowodowe w poszczególnych sprawach oraz wydawać stosowne wyroki.  

Kim jest adwokat?

Adwokaci to z kolei osoby, które zajmują się świadczeniem pomocy prawnej. Na pomoc prawną składa się udzielanie porad prawnych, sporządzanie różnorodnych opinii prawnych, opracowywanie aktów prawnych, sporządzanie oraz ocenianie umów cywilnoprawnych oraz analizowanie klauzul umownych. Adwokaci mogą także przygotowywać pozwy w sprawach cywilnych, czyli takich, które dotyczą odszkodowań, zadośćuczynień oraz nieruchomości. Oprócz tego, mogą również reprezentować klientów w sprawach rodzinnych – np. rozwody, alimenty. Dzięki uzyskanemu od klienta pełnomocnictwa adwokat może występować przed sądami oraz urzędami. Jest także uprawniony do negocjowania w imieniu klienta.

Zasięg podmiotowy oraz przedmiotowy uprawnień adwokata w żaden sposób nie jest ograniczony przez przepisy prawa. W wykonywaniu swoich obowiązków adwokaci odpowiadają wyłącznie ustawom oraz polskiej konstytucji. Adwokat może występować jako pełnomocnik w sprawach karnych bądź obrońca. Adwokaci muszą mieć zapewnione w pełni wolne oraz swobodne funkcjonowanie oraz podejmowanie czynności. Aby tak się stało, w wykonywaniu swoich wszystkich obowiązków podlegają wyłącznie ustawom i konstytucji. W ten sposób adwokaci zostają wyłączeni spod wpływu jakichkolwiek czynników zewnętrznych oraz wskazówek odnośnie przeprowadzania poszczególnych spraw. Dotyczy to wskazówek i nacisków zarówno ze strony instytucji administracji centralnej, samorządowej czy organów sądowych lub prokuratury. Wszyscy adwokaci podkreślają, że tajemnica adwokacka jest niezwykle istotna. Podmiotem takiej tajemnicy są bezwzględnie wszyscy adwokaci – nie tylko ci adwokaci występujący w sądach przy sprawach karnych. Warto wiedzieć, że nawet rezygnacja z wykonywania zawodu adwokata w żaden sposób nie zwalnia go z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej. Obowiązek ten nie jest ograniczony w czasie. Wszelkie materiały znajdujące się w aktach sprawy, którą prowadzi adwokat, także są objęte tajemnicą. O przestrzeganiu tajemnicy adwokackiej muszą również pamiętać wszystkie osoby współpracuje z adwokatem oraz przez niego zatrudnione. 

Adwokat, radca prawny, sędzia - objaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy popularnymi profesjami prawniczymi
Adwokat, radca prawny, sędzia – objaśniamy najważniejsze różnice pomiędzy popularnymi profesjami prawniczymi

Adwokat musi także dbać o to, aby prawo nigdy nie było wykorzystywane w praktyce w dowolnie wybrany sposób. Adwokat musi wykazywać się zawsze uczciwością, pełną sumiennością oraz wszechstronną wiedzą. Nie powinni ulegać jakimkolwiek naciskom i wpływom ze strony wpływowych osób trzecich. Z praktycznego punktu widzenia adwokat powinien maksymalnie w interesie swojego klienta wykorzystywać dostępne szczeliny w obowiązującym systemie prawnym oraz wykorzystywać dostępną gamę narzędzi, aby jak najlepiej zabezpieczyć jego interesy. Adwokat nie może naprawiać samodzielnie systemu czy samego prawa ani korygować intencji ustawodawcy. Jego zadaniem jest maksymalne wykorzystanie wszelkich dostępnych środków ochrony prawnej w taki sposób, aby było to korzystne dla osoby, która się do niego zwróciła. Adwokat musi bronić konkretnego człowieka – także przed instytucjami oraz organami administracji państwowej oraz samorządowej. Warto wiedzieć, że także tytuł zawodowy “adwokat” również podlega ochronie prawnej. 

angielski niemiecki hiszpański francuski