Sunday, June 23rd, 2024

Jak oznaczamy kontenery

Jak oznaczamy kontenery. Kontenery nie są postrzegane w powszechnej świadomości jako jakiś bardzo ważny element, który ma wpływ na jakość życia ogromnej ilości ludzi. Każdy z nas ma jednak w domu dużą ilość towarów, które pochodzą z Chin, a zdecydowana większość z nich została doprowadzona właśnie w nich. Przede wszystkim poprzez żeglugę morską, chociaż również w dużej ilości dzięki transportowi powietrznemu. Ten drugi temat całkowicie porzucimy w ramach tego artykułu, ale zamiast tego skupimy się właśnie na tych prostopadłościennych stalowych pojemnikach. Są one ważniejsze, niż wielu z nas się wydaje i doprowadziły one do pewnego rodzaju rewolucji.

Przewożenie ogromnej ilości towarów w niskiej cenie to przecież również niższe koszty po stronie klienta, a w takiej sytuacji pozostaje mu więcej pieniędzy. Ostatecznie może dokonywać kolejnych zakupów, a rezultatem jest rozwój gospodarki całego świata. Żegluga morska zapewnia bardzo korzystny ekonomicznie przewóz, który odbywa się na ogromnych dystansach. Dodatkowo przewozić można bardzo różnorodne towary, nie pomijając ciężkiego sprzętu. Oczywiście występują pewne wady, do których należy przede wszystkim długi czas trwania pojedynczego przesyłu. Możliwość piętrzenia na sobie ogromnej ilości produktów jest ostatecznie bardzo skuteczna. Odbywa się to za pomocą kontenerów i właśnie nimi się zajmiemy. Dokładnie ich konkretnym elementem. W jaki sposób należy rozumieć oznaczenia kontenerów? Jakie informacje są w nich zawarte?

Po co oznaczamy kontenery?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się banalna. Podobnie jak w przypadku innych oznaczeń podstawowym celem jest możliwość identyfikacji. Musimy przecież wiedzieć, gdzie powinien zostać dostarczony kontener 40 stopowy lub jakiś inny. Właśnie w ten sposób należy rozumieć oznaczenia. Jest to system identyfikacji. Od razu warto dodać, że wszystko jest dokładnie unormowane i musi być zgodne z prawem międzynarodowym. Te wszystkie symbole powinny być zrozumiane przede wszystkim dla osób pracujących w portach, natomiast każdy z nas może łatwo zrozumieć ten system i na tej podstawie móc czerpać pewne informacje.

Jak oznaczamy kontenery?

W przypadku kontenerów zastosowanie losowego ciągu znaków mogłoby być skuteczne, ale obecnie używany system jest ciekawszy. Wynika to z tego, że na jego podstawie możemy wywnioskować pewne informacje. Osoby zainteresowane treścią tego artykułu powinny zobaczyć przykładowy kod i dalszą część tej treści czytać, mając już przed oczami kolejne symbole. Pozwoli to na lepsze zrozumienie całego tematu. Oznaczenie rozpoczyna się od liter. Pierwsze trzy z nich są kodem właściciela. Na czwartej pozycji również możemy zaobserwować literę. Wskazuje ona na identyfikator kategorii wyposażenia. Cztery pierwsze pozycje są więc obsadzone przez zapis za pomocą liter. Dopiero po nich pojawia się ciąg cyfr. Sześć pierwszych określa numer seryjny kontenera. Dodatkowo siódma cyfra jest informacją kontrolną. Możemy spróbować przedstawić to na jakimś przykładzie.

Wyjaśnienie niektórych znaków z oznaczenia kontenerów

Nie chcemy wskazywać na konkretnego producenta. W każdym razie ciąg rozpoczyna się od trzech liter, który właśnie na niego wskazuje. Możemy sprawdzić całą listę producentów kontenerów magazynowych (a więc również morskich), ponieważ jest to przechowywane przez międzynarodową organizację BIC. Kategoria wyposażenia jest wyrażona poprzez jedną z trzech liter. U wskazuje na kontenery towarowe, Z na przyczepy i podwozia, a J pewien odłączony sprzęt, który jest związany z kontenerami towarowymi. W tej sytuacja sprawa jest łatwe, ponieważ nie ma więcej możliwości. Następnie znajduje się sześć cyfr. Może to być przykładowo 123456, czyli wskazanie na konkretny kontener. Odbywa się to za pomocą numeru seryjnego. Dzięki temu można łatwo wskazać dany kontener 12m3 wyprodukowany przez konkretnych producentów oraz spełniający pewną określoną funkcję. Ostatnim symbolem jest cyfra kontrolna, która zależy od poprzedniego ciągu, a jednocześnie jest dowodem poprawności poprzednich danych.

Dodatkowe oznaczenia kontenerów morskich

Kontenery morskie mogą posiadać dodatkowe oznaczenia. Najbardziej intuicyjnym, a jednocześnie dużo wskazującym, jest kod kraju. W przypadku Polski będzie to PL, a dla Stanów Zjednoczonych – US. Dodatkowo pojawia się kod wielkości i kod typu kontenera. Jedna cyfra jednoznacznie wskazuje na wielkość danego kontenera. Kolejna informacja dotyczy już potencjalnego przeznaczenia danego elementu.

Podsumowanie

Oznaczenia kontenerów pozwalają na ich łatwą identyfikację. Składają się one z ciągu 4 liter, a następnie 7 cyfr. Wskazują one na kod właściciela, kod kategorii wyposażenia, identyfikator konkretnego kontenera oraz cyfra kontrolna. Oprócz tego występują również dodatkowe informacje. Należy do nich typ wielkości, kod typu kontenera oraz oznaczenie samego kraju. Wszystkie te symbole są bardzo ważnym elementem całej żeglugi morskiej, a więc dotyczy pośrednio zdecydowanej większości z nas. Warto jednak gromadzić pewną wiedzę, która w tym przypadku pozwala nam na wydobycie pewnej informacji z pozornie losowego ciągu znaków.