Thursday, April 25th, 2024

Kiedy powstały złoża?

Odpowiedź na pytanie kiedy powstały złoża surowców może być bardzo interesująca ale żeby ją uzyskać trzeba ustalić, o jakie surowce chodzi. Zupełnie inna jest geneza powstania złóż złota, inna torfu, a inna ropy. Jak powstawały złoża najcenniejszych surowców i kiedy do tego doszło?

Kiedy powstały złoża torfu?

Torf w rzeczywistości jest niczym innym jak skałą osadową, a geologiczne badania złożowe wskazują na to, że do jego powstania konieczne są pewne specyficzne warunki. Podobnie jak inne skały osadowe, torf również powstaje wskutek przemian, które zachodzą w obumarłych szczątkach pochodzenia roślinnego, jednak  geologia kopalniana dowodzi, że do powstania torfu może doprowadzić jedynie niepełny rozkład zachodzący na terenach podmokłych. Jest to jednak proces niezwykle długotrwały. Poszukiwanie złóż surowców mineralnych do tej pory umożliwiło zlokalizowanie rejonów bogatych w torf, który powstał około 419 milionów lat temu.

Kiedy powstały złoża węgla brunatnego?

Wiele czasu potrzeba również by powstały złoża węgla brunatnego. Geologia kopalin wykazała, że ten rodzaj węgla powstaje wtedy, gdy powstały już torf zostaje pokryty kolejnymi warstwami osadu. Geologia złożowa tłumaczy, że wskutek tego zwiększa się znacząco nacisk kolejnych poziomów osadu na torf, a wraz z nim znacząco wzrasta temperatura surowca. Wskutek wzrostu temperatury powoli znikają z torfu tlen oraz woda, a na przestrzeni milionów lat torf przekształca się wskutek tego w węgiel brunatny. Dokumentacja złóż w wielkopolskiem węgla brunatnego odnotowuje, że większość z nich powstała około 250 milionów lat temu.

Kiedy powstały złoża węgla kamiennego?

Jeśli proces tworzenia się węgla brunatnego nie zostanie zakłócony, to wskutek naturalnych procesów w końcu poszukiwanie złóż umożliwi odnalezienie w ich miejscu złóż węgla kamiennego. Jest to bowiem nic innego jak węgiel brunatny, który pod wpływem działania ciśnienia, temperatury i czasu uległ całkowitemu uwęgleniu i przemienił się w węgiel kamienny właśnie. Badania złożowe wykazują, że w różnych rejonach świata złoża tego surowca liczyć sobie mogą od 100 do 300 milionów lat.

Kiedy powstały złoża złota?

Zupełnie inaczej ma się sprawa w przypadku surowca jakim jest złoto. Choć naturalnie występuje ono w przyrodzie i jest częścią środowiska planety na której żyjemy, to w rzeczywistości pochodzi ono z kosmosu. Geologia górnicza potwierdza, że około 4 miliardy lat temu, gdy dopiero uformowało się jądro Ziemi i dopiero tworzył się jej płaszcz, na powierzchnię planety spadł deszcz meteorytów o wadze około 20 miliardów ton. Meteoryty te rozbijały się o powstający płaszcz, wzbogacając całą powierzchnię Ziemi o liczne pierwiastki, z których powstały następnie liczne surowce, w tym złoto.

Kiedy powstały złoża bursztynu?

Aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba najpierw wyjaśnić, że surowiec znany dziś pod nazwą bursztyn powstał głównie z żywicy drzew iglastych, choć geologia górnicza wykazuje, że w procesie tym sporadycznie mogły brać udział także drzewa liściaste. Żeby surowiec mógł się wytworzyć, początkowo żywica wskutek pęknięć na powierzchni drzew lub innych zranień musiała wydostać się na zewnątrz, by chronić drzewa przed chorobotwórczymi grzybami i wirusami. Być może stanowiła również pewne zabezpieczenie przed groźnymi czynnikami wynikającymi z gwałtownych zmian klimatu, takimi jak gwałtowne wahania temperatur czy wzmożona aktywność wulkaniczna oraz zmiany składu atmosfery.

Żywica uformowana w formie kropli lub sopli wraz z obumieraniem drzew przedostawała się do gleby, po czym  wskutek na przykład opadów spłukiwana była do rzek, a przez sieć rzek trafiała do morza, gdzie ulegała diagenezie, czyli skamienieniu do formy bursztynu. Rozpoznawanie złóż w wielkopolskiem, z których korzystamy dzisiaj, dotyczy bursztynu powstałego około 100 milionów lat temu.

Kiedy powstały złoża ropy naftowej?

Co ciekawe, nie ma konsensusu co do tego jak powstaje ropa naftowa i jej złoża. Badania http://www.gco-consult.com/www/pl/oferta/badania-terenowe.html wskazują jednak, że ropa z której obecnie korzystamy powstała prawdopodobnie w sposób nazywany przez naukowców organicznym. Aby tak się stało, najpierw musiało dojść do powstania olbrzymiego nagromadzenia olbrzymiej warstwy materii powstającej wskutek rozkładających się szczątków organizmów żywych takich jak zwierzęta i rośliny. Proces ten jest możliwy między innymi na dnie dużych zbiorników wodnych, kiedy organizmów żywych robi się tak dużo, że zaczyna brakować tlenu, wskutek czego fauna i flora obumierają. W następnej kolejności bakterie beztlenowe rozkładają szczątki, wytwarzając gazy, z których powstanie później ropa. Ponad tym wszystkim gromadzą się kolejne osady, takie jak iły i muły, wytłaczając ciśnienie wtłaczające gazy w głąb płaszcza naszej planety. W trakcie tego procesu cała materia nagrzewa się, a wszystko to prowadzi w konsekwencji do powstania ropy naftowej, zwanej inaczej olejem skalnym. Jak do wszystkiego w naturze, również w tym przypadku potrzeba czasu aby powstały złoża. Dokumentacja źródeł tego surowca wskazuje, że ropa z której obecnie korzystamy została uformowana między 252 a 66 milionów lat temu.